kamera tömning 20180925 044.jpg

Skogen

Sunnerbo Skogar AB, som bedriver Hjortseryd Konferens & Vildmark, äger och förvaltar ca 4000 ha skog varav 3000 ha är produktiv skogsmark och mitt i detta ligger Hjortseryd. Målsättningen är ett uthålligt skogsbruk, certifierat enligt gällande system. Skötseln av skogen präglas av såväl ekonomiska som miljömässiga kriterier och skogen ska brukas så att de positiva klimateffekterna förstärks och de negativa begränsas, samtidigt som övriga miljö- och naturvärden som frisk luft, rent vatten, biologisk mångfald och rekreationsmöjligheter kan upprätthållas och förstärkas. Som redovisas i klimatrapporten har vi ett eget kontrollslakteri där vi tar hand om olika sorters vilt ifrån i huvudsak egna marker, i dagsläget används köttet till allra största delen i konferensverksamheten. Vi har som mål att så långt möjligt utnyttja ”traktproducerade råvaror”. Här kan du läsa rapporten "Klimatneutral konferens"