Aktiviteter på Hjortseryd

Klicka på aktivteterna ovan för att läsa om vad du kan göra på Hjortseryd.

Att mötas på Hjortseryd betyder att ni får hela anläggningen för er själva. Vi ger er vår fulla uppmärksamhet och ni kan känna er trygga i förvissningen att omgivningen bidrar till ett bra mötesresultat. Närheten till vildmarken och djuren som omger mötet är något som inspirerar för dagen och som du alltid kommer att ha med dig. För att du skall få den upplevelse du kommit till Hjortesryd för, arbetar vi med viltvården så att viltstammarna utvecklas på ett bra sätt. Vi sköter om våra vildmarkssjöar, som liksom glittrande diamanter, har goda bestånd av regnbåge, öring, gädda och abborre.

I Hjortseryd finns idag en av södra Sveriges bästa älgstammar både när vi pratar kvalitet och antal. Detta tack vare ett långt och framsynt arbete av Vrå Älgskötselområde. Vildmarken hyser också en av södra Sveriges absolut bästa skogsfågelpopulationer och ett rikt rovfågelliv, med en ökande population av kungsörn. Bestånden av hare, särskilt svenskahare, vildsvin och rådjur är goda. 

För att undvika skador på skog och grödor bedriver vi i Hjortseryd vintertid en aktiv stödutfordring, bestående av av sockerbetor och obearbetad spannmål. Vid skogliga åtgärder beaktas också viltet och vi försöker aktivt skapa viltbiotoper. Andelen lövträd ska öka och bärande träd såsom kastanj och äpple planterar vi årligen.