Traktproducerat

Vi har ett eget kontrollslakteri där vi tar hand om olika sorters vilt ifrån i huvudsak egna marker och i dagsläget används köttet till allra största delen i konferensverksamheten.

Planer finns att så småningom utöka verksamheten till att även omfatta i området uppfödd tamboskap. Vi har alltså som mål att så långt möjligt utnyttja ”traktproducerade råvaror”.

traktx.jpg