Kerstin+466.jpg
skola.jpg

St. Hannibal Foundation, Filippinerna

För varje dygnskonferensgäst som besöker Hjortseryd skänker vi 62kr till St Hannibal Foundation!

För drygt 20 år sedan bildades St. Hannibal Foundation av Jan Erik Österlund och Rogationist fädernas kyrka (del av den katolska kyrkan) till förmån för barn som kommer från de fattigaste och mest utsatta områdena i Manila, Filippinerna. 1995 anslöt sig familjen Granlund till projektet. Tillsammans har de byggt upp en primary school för ca 60 barn i Manila. Genom åren har många studenter utexaminerats från high shool och universitet och studenterna är under studietiden och efter sin examen behjälpliga med att stödja och att vara goda förebilder för de yngre barnen.

Alla pengar som doneras av de omnämnda familjerna eller av andra bidragsgivare går direkt till eleverna i form av böcker, mat och uniformer och som lön för lärarna. För att förbättra barnens hälsa görs regelbundna hälsokontroller, tandläkarkontroller som utförs av genom stiftelsen tidigare utbildade läkare och tandläkare. År 2006 gjorde familjen Granlund en större donation till St. Hannibal Foundation med avseende att bygga en high school för 1000 elever i samma område som St. Hannibal Multi-Level School. Familjen Granlunds vision är att ge så många små barn som möjligt en god start i livet genom att erbjuda dem utbildning, mat och den trygghet som lärare, präster och donatorer kan bidra med.

Vill du ge ett bidrag?Man kan inte hjälpa alla, men ett litet bidrag gör stor skillnad. För ett barn kostar det 62 kr för en veckas skolgång med ett mål mat per dag. Familjen Granlund och  St.Hannibal Multi-Level School Foundation  inbjuder härmed andra bidragsgivare att delta på olika sätt i denna välgörenhet.Vill du ge ett bidrag, så kan du betala till BG 837-0264. Vi är tacksamma för stort som smått.