Grundkurs i att äga och förvalta skog

1-5 juli 2019

Få en inblick i ditt skogsägande. Ta tillfället i akt och lär dig mer om skogsbruk i den fantastiska miljön hos oss på Hjortseryd. Kursledare är Lennart Jönsson och Kjell Erlandsson, två mycket erfarna skogaförvaltare.

 

kameratömning 20180531 011.jpg

På programmet bla.

Skogen i Sverige                                                                    Skogliga begrepp Skogsuppskattning                                    Viltet och skogen                                                                  Kunskap på nätet                                                                Målsättning med skogsägandet                                          Virkesaffären                                                    

Föryngring - röjning - gallring                Skogsvägar                                             Skogsekonomi (Örjan Carlsson SKOGSMARK)                                    Virkesmätning                                         Miljöhänsyn/certifiering                                             


Kjell Erlandsson, skogstekniker, skogsägare, naturbrukslärare med en bakgrund som virkesinköpare, skogsförvaltare, och lärare på kursen ”Hållbart familjeskogsbruk” på Linnéuniversitetet i Växjö.

Lennart Jönsson, skogsmästare, skogsägare och som sedan 30 år tillbaka sysslat med skogsförvaltning.  Numera Vd på Sunnerbo Skogar AB som förutom ett drygt 3000 ha stort skogsbruk även sysslar med jakt, fiske, kronhjortsuppfödning och konferensverksamhet i Hjortseryd.

Under fem dagar ger vi er en inblick i tankarna kring att äga och förvalta en skogsfastighet och formulera en målsättning med skogsägandet. Teori varvas med en mycket stor andel fältbesök. Avslutning sker på Tönnersjöhedens Försökspark i Simlångsdalen.

Kostnad: 6000kr/person ex moms. Fika och lunch ingår.

Möjlighet att köpa till övernattning på Hjortseryd finns. Välkommen med din anmälan eller ring om du har frågor! Tel 0761 -413900 mail info @hjortseryd.se